Jarosław Szewczyk
 

Logistyka
sztuka sprawnej komunikacji
i efektywnego planowania


 
Forum Młodej Logistyki
 
4 - 5 czerwiec 2003 r.
 ( 1 )

Logistyka nie jest jasnowidzeniem

 

 • Nie widzisz przyszłości lepiej niż inni


 •      - Nie ma wehikułu czasu nawet królowa nauk

 • Przyszłość nie jest jedynie wynikiem obiektywnych zjawisk poddających się statystyce
 •      - Przyszłość jest wynikiem celowych działań i zdarzeń losowych

       - Wielokierunkowość działań różnych podmiotów nie oznacza zerowego wektora zmian
               - niektórzy chcą bardziej ...

       - ... z tego też względu mamy wpływ na przeciwności losu

   ad (1)  ( 2 )

  U podstaw pracy logistyka
  leży komunikacja i planowanie

   

 • Czarny scenariusz - logistyk za zamkniętymi drzwiami


 •      - Prognozuj sobie co chcesz i potrzebujesz

       - Nie zawracaj zbytnio głowy pionom handlowym

 • Praca na skrzyżowaniu
 •      - Logistyka to realizacja skoordynowanych zamierzeń innych działów
               - plan jest pojęciem ważniejszym niż prognoza

       - 3 x C - communication, co-ordination, co-operation
               klucz do zrozumienia procesów logistycznych
               w nowoczesnym przedsiębiorstwie

   ad (2)  ( 3 )

  Sekwencja zalecana

  PLAN

  POSTULAT

  CEL

  ŚRODKI

  MOTYWACJA

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  Sekwencja tradycyjna

  PROGNOZA

  OBSERWACJA

  WNIOSKI

  _________________
  Pojęcie planu jest bardziej
  odpowiednie do przedstawienia
  podstaw działania Logistyki
  w przedsiębiorstwach stosujących
  koncepcję 3 x C

   ad (3)  ( 4 )

  Komunikacja:
  wiedzieć co zamierzają inni,
  powiedzieć, co i jak sami robimy

   

 • Jasny proces komunikowania celów


 • Przejrzystość systemu logistycznego (procesy, ograniczenia, czasy realizacji, itp.)


 • Wspólna baza danych (formaty, dostępność)


 • Natychmiastowe komunikowanie zmian


 • Liczby wzbogacone o komentarze


 •  ad (4)  ( 5 )

  Koordynacja:
  robić najlepiej rzeczy możliwe

   

 • Proces planowania służy stworzeniu optymalnego planu działania
               uwzględniającego potrzeby i ograniczenia
               zgłaszane przez poszczególne działy


 • Logistyka jest właścicielem procesu planowania
               koordynując plany i projekty działów
               na platformie możliwości operacyjnych przedsiębiorstwa
 •  ad (5)  ( 6 )

  Współpraca:
  razem decydujemy,
  razem ponosimy konsekwencje

   

 • Plan logistyczny jest wspólną własnością
               wszystkich działów uczestniczących w jego tworzeniu i realizacji


 • Konsekwencje realizacji planu
               są przedmiotem troski i działań wszystkich działów
 •  ad (6)  ( 7 )

  Zasady sprawnej komunikacji
  i efektywnego planowania

   

 • Dobry plan zawiera alternatywy


 • Jest jedna prognoza, jeden plan i jedna informacja


 • Późniejsza decyzja jest oparta o szerszą wiedzę


 • Informacje słowne pomagają ocenić prawdopodobieństwo zdarzeń
               wyrażonych w liczbach


 • Utrata elastyczności działania oznacza kłopoty


 • Zgoda na metodę oznacza zgodę na jej wyniki,
               a zły wynik oznacza nic więcej poza zmianą metody


 • Dostęp do informacji nie powinien być ograniczany


 •  ad (7)  Przypisy JO

  ad (1)
  Końcowy podpunkt ostatniego punktu wyraża istotę wyzwania jakie logistyk stawia światu. Spośród wielości "wektorów" wybiera te, które wprowadzą odpowiedni porządek. Bez jego udziału świat podlegałby "zerowemu wektorowi zmian". Ponieważ założenie to jest zbyt optymistyczne, gdyż pomija entropię, to widać jak ważna jest rola logistyka.

  ad (2)
  Podkreśleniem roli logistyka jest nie tylko umiejscowienie go na "skrzyżowaniu" wszystkiego co dzieje się w przedsiębiorstwie, ale także kolejność "C". Choć z wcześniejszego podpunktu wynika, że zaczyna się od koordynacji, to zapewne przyjmuje się, że jest ona wynikiem "zakomunikowania".

  ad (3)
  Dla zrealizowania tak przedstawionej roli, logistyk nie może bazować na "prognozie", "obserwacji" i "wnioskach". W ten sposób byłby jedynie biernym uczestnikiem tego co ma być wynikiem jego postanowienia. Stąd właściwa sekwencja kończy się przejęciem odpowiedzialności za to co się dzieje. Oczywiste jest, że nie można brać odpowiedzialności za prognozę, stąd postulat oparcia działania logistyka o plan.

  ad (4)
  "Komunikacja" jest własnym działaniem w systemie logistycznym. Dlatego widać tu zbieżność z kryteriami jakie powinien spełniać system zasługujący na miano logistycznego, tzn. "różnorodność", "łączność", "przejrzystość", "dostępność" i "integralność", na których bazuje.

  ad (5)
  Z tytułu wynika, że "koordynacja" - dotycząc rzeczy możliwych - poprzedza "komunikację", w ramach której można już obiecywać "gruszki na wierzbie".
  Przeniesienie zaś "koordynacji" za "komunikację" daje w konsekwencji to, że logistyk - chcąc być właścicielem planu odpowiadającego na zgłoszone potrzeby - musi sam zrobić ten plan. Skoro jednak za chwilę ten plan stanie się własnością wszystkich, to nic nie stoi na przeszkodzie by był on koordynowany w ramach działów, na bazie opracowanych przez logistyka "
  formatów".
  Jednak takie wzajemne relacje są nie do uniknienia na początku wdrażania przedstawionej wizji roli logistyka w przedsiębiorstwie.

  ad (6)
  Jako odpowiednik słowa "co-operation" lepsze byłoby "współdziałanie". Podstawą tego współdziałania jest w tym przypadku wspólna własność i odpowiadająca temu odpowiedzialność.
  "Współpraca" jako odpowiednik "collaboration" nie jest uwzględniona w systemie "3 x C". Dostrzeganie znaczenia współpracy w logistyce przyjmuje ostatnio postać tzw. "
  collaborative logistics".

  ad (7)
  Jeśli te zasady nie są spełnione, to zadaniem dla logistyka jest ich wprowadzenie. Wszyscy na tym skorzystają, jeśli da sobie z tym radę.

  ( 10.06.2003 )

  P.S. Ze względu na niekompletność wizji logistyki w formie "3 x C" konieczne jest mocne powiązanie z rzeczywistością, by nie stała się ona fatamorganą. Aby do tego nie dopuścić należy ciągle sprawdzać czy firma nie stała się hierarchiczną piramidą, na której szczycie przebywa zadowolone kierownictwo, a im bliżej dołu - panuje lekceważenie i poniżanie pracowników. Nie spełnią tej funkcji wizytacje członków zarządu, jeśli nie wiadomo czy sytuacja w firmie oglądana przez wizytujących zagranicznych członków zarządu jest zgodna z tym co się dzieje po zakończeniu takiej wizytacji. Logistyk musi być przygotowany na wszystkie ewentualności. ( 10.10.2004 )

  Nawet na taką, że wszystko kiedyś wyjdzie na jaw. ( 12.01.2005 )