W skrócie o logistyce

Po pierwsze - przyjmujemy jako fakt, że to co jest ludziom potrzebne do zachowania komfortu fizycznego, psychicznego w zadanej sytuacji socjalnej, albo jest rozmieszczone nie tam gdzie być powinno i wymaga dostarczenia albo wcale tego nie ma i konieczne jest jego wyprodukowanie.

Po drugie - logistyk to jest taki ktoś, kto traktuje taką sytuację jako wyzwanie dla siebie i postanawia dążyć do tego by określone dobra były tam gdzie są potrzebne.

W tym celu - po trzecie - powinien wiedzieć komu, co i jak dostarczyć.

Jeśli już to wie, to - po czwarte - powinien to zrealizować.

Ale - po piąte - z natury ludzkiej wynika, że potraktuje to jako swój kapitał i w trosce o swój dobrze rozumiany interes, skupi się na określeniu warunków, jakie muszą być spełnione, aby odbyło się dostarczanie. Jednym z końcowych warunków jest oczywiście samo dostarczanie, jako pewien proces, które powierzy do zrealizowania fachowcom od wożenia, ładowania, magazynowania, itp.

Większość logistyków tak właśnie postępuje, więc nie ma powodu by nie przyjąć, że to co robią to właśnie logistyka.

    Strona główna