©   Józef Okulewicz

znaczek


SPIS TREŚCI

chronologicznie

na skróty

Cykl informacyjny w systemie informatycznym zarządzania
Koncepcja systemu informatycznego w logistyce
Systemy Zintegrowane
Logistyka w organizacji
Logistyka a zarządzanie
Rola sterowania w logistyce
Nie popychać odrzutowca
Trendy w logistyce
Konkurs parkowania
Logistyka a nauka
The Future ?
Katastrofa w Internecie
Czy logistycy wiedzą ...
That's fantastic!
Zagrożenia "gospodarki elektronicznej"
Wizyta gen. Pagonis'a
The contrary
Logistyka jako proces
Włączamy logistykę
Toast
Logistyka z Titanic'a
Metamorfozy
O definicji logistyki
Prasowanie logistyki
Co z zarządzaniem ?
Refleksje po V KLS
Logistics Criteria
Będzie Kongres
Na Kongresie
Przełomowy Kongres
Apel + Wywiad
Bilans zamknięcia
W okowach "łańcuchów"
Podmiotowość MRP
O kobietach
Pożegnanie procesów
Nie jest dobrze gdy ...
Nie jest dobrze gdy nie można publikować
Nie jest dobrze gdy samoloty uderzają w wieżowce
Nie jest dobrze gdy nie ma pracy
Wyjść na Forum
Studia logistyczne i co dalej ?
Studenci a praktyka
ad "Probierza bzdur ciąg dalszy"
Wierność procesom
Brak widzialności
Starożytne szczątki
Sokratejskie pytania
Jak to jest ?
Prawa przekazu internetowego
Złudny urok cenzury
Sylwetka inżyniera XXI wieku
Coś się zmienia
Decyzje logistyków
Pytania o logistykę
ad "15 odpowiedzi na nonsensowne tezy kreacjonistow"
"Logistyka in statu nascendi"
Nie Zadane Pytania
Procesy
Być logistykiem
Pytanie o proces
Dzień studencki
Powrót do innowacyjności
Na Konferencji
Współpraca ?
Wyjść poza horyzont
Kolejne etapy
Przełom w logistyce
Praktycy z teoretykami
Logistyka na szczycie
Ewolucja logistyki
Konferencje logistyczne
What are the origins of logistics ?
Zegarek
Logistyka elementem
Wspólne poszukiwanie
Koncepcja logistyczna
Logistyka problemem
Wstęp do logistyki
Logistyka i CIO
Logistyka personalna
Tęsknota za elitą
Na Forum
Złota rybka
Pożyteczne Forum
Bezradność
Widzialność
Nieporozumienie
O specyfice zarządzania logistycznego
Poszukiwanie wzorca
Po Stolicy 50 km/h
Technologie XXI w.
Uwolnienie z "łańcuchów"
Prosto do celu
Przypadek jednostkowy
Relacje podmiotowe
ad "Oderwani od teorii"
Wszystko w normie
Nieaktywność
Myśl przewodnia
Kongresowe owoce
Przeniesiony
Pani prosi Panów
Wymagania
Wiedza i wiedzący
Płatna wygoda
"Ta część"
Powrót z Konferencji
Konkurs doskonałości
Ideał
Wycieczka techniczna
Zarządzanie logistyką
Podsumowanie
Śpiący Internet
Nieznane niewiadome
W sprawie logistyki
Wehikuł czasu
Bez dyskusji
Jakaś praktyka
Pożytek z systemów
Zdrada i prawda
Logistyka kłopotliwa
Logistyka bolesna
Logistyka partnerska
Dystrybucja wiedzy
Na ratunek
O kierunku rozwoju transportu kolejowego
Odkrycie logistyki
Logistyk
Złudzenie RFID-yczne
Logistyka nieosiągalna
Problem filozoficzny
Zasady sukcesu
Sprzeciw
Concerning RFID
Co robi logistyk ?
Nasiąkanie logistyką
Dziś prawdziwych logistyków jeszcze nie ma
Nielogistyczność
Na straży logistycznej poprawności
Koniec CXO
Co to znaczy logistyczny ?
Obiecanki
Twórczy logistyk
Poszukiwanie metody modelowania
Końcówka roku RFID
sesja plakatowa o RFID
ad "Kiedy wymieniać urządzenia ?"
Pięć kroków ku logistyce
Fascynacja SCM
Debata nad logistyką
Poszukiwanie logistyki
Zanikający łańcuch
Warunkowanie + podmiotowość
System logistyczny a podmiotowość klienta
Podróż pociągiem TGV
Przynajmniej nie proces
Misja
Początki SCM
Fabryka miejsc
Wiara w RFID
U źródeł
Logistyk poszukiwany
W wojsku i w cywilu (1)
W wojsku i w cywilu (2)
"European Supply Chain Excellence Awards"
Nowy obraz
Tajemnica Św. Mikołaja
Dziejowa sprawiedliwość
Konspekt wykładu
Szeroki zakres
"Sun cat"
Początek drogi
Spotkanie światów
Potrzeba struktury
Zakres logistyki
Specjalizacja
Pożegnanie z logistyką ?
Nie popychać odrzutowca
Trendy w logistyce
Wizyta gen. Pagonis'a
Logistyka z Titanic'a
O definicji logistyki
Bilans zamknięcia
W okowach "łańcuchów"
Podmiotowość MRP
Pożegnanie procesów
Nie jest dobrze gdy ...
Studia logistyczne i co dalej ?
Sokratejskie pytania
Decyzje logistyków
Pytania o logistykę
Nie Zadane Pytania
Być logistykiem
Pytanie o proces
Powrót do innowacyjności
Na Konferencji
Przełom w logistyce
Logistyka na szczycie
Ewolucja logistyki
Koncepcja logistyczna
Wstęp do logistyki
Pożyteczne Forum
Widzialność
O specyfice zarządzania logistycznego
Poszukiwanie wzorca
Uwolnienie z "łańcuchów"
Prosto do celu
Relacje podmiotowe
Ideał
Odkrycie logistyki
Logistyk
W sprawie logistyki
Jakaś praktyka
Pożytek z systemów
Odkrycie logistyki
Logistyk
Fascynacja SCM
System logistyczny a podmiotowość klienta
Misja
Początki SCM
Wiara w RFID
U źródeł
Logistyk poszukiwany
W wojsku i w cywilu (1)
W wojsku i w cywilu (2)
Nowy obraz
Tajemnica Św. Mikołaja
Dziejowa sprawiedliwość
Szeroki zakres
"Sun cat"
Początek drogi
Spotkanie światów
Potrzeba struktury
Zakres logistyki
Specjalizacja

<<< Strona główna