©   Józef Okulewicz

To jak kształtowało się moje rozumienie
logistyki
można odczytać w tekstach
zamieszczonych na tej witrynie.

Inspiracją był podziw dla definicji logistyki
opublikowanej przez CLM.

Po wyjaśnieniach uzyskanych
od v-ce przewodniczącego CLM,
postanowiłem przełożyć ją na język polski
no i wyjaśnić sobie o jaką część procesu chodzi.
                       znaczek

Dla uczczenia logistyki
zaprojektowałem znaczek
ilustrujący to czym ona jest.

Pod nadzorem
mojej Siostry Danuty
wykonał go w metalu
Pan Leon Kutyło
ze Szczecina.

Kilka osób nosi taki znaczek.

W efekcie oprócz tłumaczenia
powstało uogólnienie tej definicji
w postaci autorskiego określenia
czym jest logistyka

Potem były listy do redakcji czasopism logistycznych
aby zwrócić uwagę na sposób ujmowania logistyki
w publikowanych artykułach.

Następnie przyszła pora na teksty
z autorskim ujęciem logistyki

Wreszcie postanowiłem
umieszczać teksty
w internecie.

Tytuły materiałów
z tego wstępnego okresu
zestawiono chronologicznie
w tabeli.
Do nawigowania po całości
może posłużyć Spis treści

Mam nadzieję, że zamieszczone tu opowiesci o logistyce rozjaśniają wiele jej sekretów.
W okresie kiedy powstawały, samo życie dostarczało kolejnych - czasem tragicznych - argumentów o trafności obranej drogi.
Kolejny etap to praktyczne zastosowanie tego co oferuje logistyka.
Nie wątpię, że będzie on równie pasjonujący jak odkrywanie logistyki.
Życzę przyjemnej i owocnej lektury.       

powrót