©   Józef Okulewicz

znaczek

LOGISTYKI PRZY TYM NIE BYŁO

Czasowe zawieszanie funkcjinowania linii autobusowych

Na początku lipca 2007 zawieszono w Warszawie funkcjonowanie kilku linii autobusowych w okresie wakacyjnym. Powodem jest to, że zwykle w tym okresie liczba pasażerów tych linni maleje o 30 % (tak to uzasadniono w TV).
Wynika z tego, że 30 % pasażerów decyduje o być albo nie byc linii autobusowej. Wystarczy, że przestaną z niej korzystać a już jest likwidowana czasowo. Nie liczą się interesy i przyzwyczajenia pozostałych 70 %. Władze miasta akceptują taką decyzję, choć ich władza pochodzi z mandatu większości wyborców. Także w imieniu większości linie autobusowe są finansowane z budżetu miasta. Jednak w wakacje większość ma się podporządkować dyktatowi mniejszości.

System sterowania pociągami

Przykładem pomijana analizy sfery komunikacyjnej funkcjonowania systemu jest tworzony współcześnie system sterowania pociągami ERTMS/ETCS. W celu sterowania pociągami niezbędne jest min. zlokalizowanie pojazdu oraz utrzymanie z nim łączności. Do realizowania obu tych funkcji użyto odrębnych podsystemów. Do lokalizacji użyto balis, a łączność zrealizowano przy użyciu zbioru stacji bazowych. Nie wykorzystano przy tym koniecznego w łączności komórkowej lokalizowania abonenta. Po odpowiednim zmodyfikowaniu tego podsystemu możnaby go wykorzystać do wystarczająco dokładnego lokalizowania pojazdów, zamiast zawodnych balis, które stwarzają istotne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów.
Dodatkowo przy zobrazowywaniu przestrzeni komunikacyjnej systemu zastosowano tradycyjne formy zobrazowania układu torowego w centrum sterowania, jedynie wykorzystując do tego celu komputery. Kierowcy pojazdu zaoferowano - również zgodnie z tradycją - prędkościomierz i wskaźnik nachylenia terenu. Pozorem nowoczesności jest użycie do obu tych funkcji ekranu komputerowego.
W tym samym okresie i w tym samym celu, tzn. dla unowocześnienia systemu transportu, kapitanowi statku śródlądowego, udostępnia się obraz radarowy akwenu z komputerowo naniesioną mapą cyfrową wraz z istotnymi obiektami przestrzeni i parametrami ułatwiającymi żeglugę. Tak różne traktowanie uczestników ruchu we wspólnej przestrzeni komunikacyjnej wskazuje na brak jednolitej analizy tej przestrzeni i uwzględnienia jej znaczenia dla logistyki.

Trasa

Gdy w latach 70-tych pewien aktor przenosił się do stolicy to zaproponowano mu główną rolę w serialu. Akcja serialu działa się na budowie i w związku z tym rozkopano kawałek miasta, żeby scenografia wyglądała realnie. Ponieważ serial trochę się ciągnął, to w tych wykopach zbudowano i trasę i nawet most. Gdyby jednak twórcy tej scenografii wiedzieli, że później będą po tym jeździć ludzie samochodami, to może klapy do studzienek kanalizacyjnych umieściliby wzdłuż środkowej linii jezdni, żeby nie trzeba było na nie najeżdżać kolami. Jeździć bowiem po tych tzw. drogach trzeba albo slalomem albo niszcząc zawieszenie pojazdu na dołach po wgniatanych w ziemię studzienkach.
Jednak ten sposób budowania dróg upowszechnił się, choć już bez związku z jakimś serialem. Na nowych drogach wprowadza się usprawnienie polegające na tym, że klapy studzienek wystają ponad powierzchnię jezdni. Prawdopodobnie po to aby wydłużyć okres ich zapadania się, a tym samym opóżnić konieczny remont.